Hur många km/h är en hästkraft?
 
En hästkraft är inte, som man skulle kunna tro, ett mått på hur fort en bil går. Det är ett mått på hur stark motorn är. Hur snabbt bilen går beror p...